Archive For The “Yoruba Hymns” Category

Yoruba Hymn: Nipa Ifẹ Olugbala – Through the Love of God our Saviour

By |

Yoruba Hymn: Nipa Ifẹ Olugbala – Through the Love of God our Saviour

Nipa Ifẹ Olugbala Hymn no.626 of the Christ Apostolic Church Hymn Book    Nipa ifẹ Olugbala,          Ki y’o sí nkan,          Oju rere Rẹ ki pada          Ki y’o sí nkan,          Ọwọn l’ẹjẹ t’o wowa san;          Pipe ledidi or’or’ọfẹ,          Agbara l’ọwọ t’o gba ni          Ko le si nkan.                            Bi a wa ninu ipọnju…

Read more »

Yoruba Hymn: Ninu Gbogbo Ewu Oru

By |

Yoruba Hymn: Ninu Gbogbo Ewu Oru

Ninu Gbogbo Ewu Oru Hymn no.14 of the Christ Apostolic Church Hymn Book   Ninu gbogbo ewu oru,          Oluwa l’o sọ mi;          Àwa sì tún rí ‘mọlẹ yi          A tun tẹ ekun ba.   Oluwa, pa wa mọ l’oni,          Fi apa Rẹ sọ wa;          Kiki awọn ti’wọ pamọ,          L’o nyọ ninu ewu.     K’ọrọ wa,…

Read more »

Yoruba Hymn: Fiyin Fun Jesu, Olurapada wa – Praise Him Praise Him

By |

Yoruba Hymn: Fiyin Fun Jesu, Olurapada wa – Praise Him Praise Him

Fiyin Fun Jesu, Olurapada wa 1.  Fiyin Fun Jesu, Olurapada wa      Ki aye k’okiki ife Rẹ nla      Fi iyin fún ẹyin Angeli ologo,      F’ọla at’ogo fún Orúkọ Rẹ      B’olu’agutan, Jesu y’o to ọmọ Rẹ      L’apa Rẹ l’ongbe wọn lè l’ọjọjọ      Ẹyin eniyan mimọ ti ngb’oke Sion;      Fi iyin fún pẹlu orin ayọ̀   2.  Fi…

Read more »

Yoruba Hymn: Si Ọ Olutunu Ọrun – To thee, O Comforter divine

By |

Yoruba Hymn: Si Ọ Olutunu Ọrun – To thee, O Comforter divine

Si Ọ Olutunu Ọrun   1. Si Ọ Olutunu Ọrun Fún ore at’agbara Rẹ A nkọ, Aleluya.   2. Si Ọ, ìfẹ ẹni t’O wa Ninu Majẹmu Ọlọrun A nkọ, Aleluya.   3. Si Ọ, agbara Ẹni ti O nwẹ ni mọ, t’o nwo ni san A nkọ, Aleluya.   4. Si Ọ, Olukọ at’ọrẹ,…

Read more »

Yoruba Hymn – Enikan mbẹ to fẹràn wa – One there is above all others

By |

Yoruba Hymn – Enikan mbẹ to fẹràn wa – One there is above all others

Enikan mbẹ to fẹràn wa A! O fẹ wa Ìfẹ Rẹ ju ti yekan lọ A! O fẹ wa Ọrẹ aiye nkọ wa sile B’oni dun ọla le koro Ṣugbọn ọrẹ yi ko ntan ni A! O fẹ wa     Iye ni fún wa bí a bá mọ A! O fẹ wa Ro b’a…

Read more »

Yoruba Hymn: Mo’n te siwaju lọna na – I’m Pressing On The Upward Way

By |

Yoruba Hymn: Mo’n te siwaju lọna na – I’m Pressing On The Upward Way

Mo’n te siwaju lọna na
Mo’n goke si lojojumọ
Mo n’gbadura bi mo nti lọ
Oluwa jọ gbe mi soke

Read more »

Yoruba Hymn: Wa, ẹnyin olootọ – O come, all ye faithful

By |

Yoruba Hymn: Wa, ẹnyin olootọ – O come, all ye faithful

1. Wa, ẹnyin olootọ, L’ayọ at’isẹgun, Wa kalọ, wa kalọ sí Betlehem, Wa ka lọ wo o! Ọba àwọn Angẹli Ẹ wa kalọ juba Rẹ, Ẹ wa kalọ juba Rẹ Ẹ wa kalọ juba Kristi Oluwa. 2. Olodumare ni, Imọlẹ Ododo, Ko si korira inu Wundia; Ọlọrun papa ni, Ti abi, t’a ko da Ẹ…

Read more »

Yoruba Hymn: Nigbakan ni Bethelemu – Once in royal David’s city

By |

Yoruba Hymn: Nigbakan ni Bethelemu – Once in royal David’s city

Nigbakan ni Bethelemu Ile kekere kan wà. Nibi’iya kan tẹ’mọ rẹ sí Lori Ibujẹ ẹran; Maria n’iya ọmọ na Jésù Kristi l’ọmọ na. O t’ọrun wa sode aiye On L’Ọlọrun Oluwa O f’ile ẹran ṣe ile Bujẹ ẹran fun ‘busun Lọ dọ awọn òtòṣì Ni Jesu gbe li aiye. Ni gbogbo igba ewe rẹ, O…

Read more »

Yoruba Hymn: Ẹ jẹ ka jumọ f’ọpẹ f’Ọlọrun

By |

Yoruba Hymn: Ẹ jẹ ka jumọ f’ọpẹ f’Ọlọrun

Ẹ jẹ ka jumọ f’ọpẹ f’Ọlọrun Orin iyin at’ọpẹ l’o yẹ wa, Ìyanu n’ifẹ rẹ sí gbogbo wa, Ẹ kọrin ‘yin sọba Olore wa.   Refrain: Halleluya! Ogo ni f’Ọlọrun A f’ijo ilu yin Ọlọrun wa, Alaye ni o yin Ọ b’otiyẹ, Halleluya! Ogo ni f’Ọlọrun.     Kil’a fi san j’awọn t’iku ti pa?…

Read more »

Yoruba Hymn: Ọkan mi yin Ọba Ọrùn – Praise My Soul the King of Heaven

By |

Yoruba Hymn: Ọkan mi yin Ọba Ọrùn – Praise My Soul the King of Heaven

Ọkan mi yin Ọba Ọrùn – Henry F. Lyte , 1834 Ọkan mi yin Ọba ọrùn Mu ọrẹ wa s’ọdọ Rẹ ‘Wọ t’a wosan t’a dariji Ta laba ha yin bi Rẹ Yin Oluwa yin Oluwa Yin Ọba àìnípẹkun. Yin fún anu t’O ti fihan F’awọn Baba ‘nu pọnju Yin l’ọkan na ni titi Ọlọra…

Read more »