Yoruba Hymn: Emi ‘Ba N’ẹgbẹrun Ahọn – Oh, for a thousand tongues to sing

Yoruba Hymn: Emi ‘Ba N’ẹgbẹrun Ahọn – Oh, for a thousand tongues to sing

Emi ‘Ba N’ẹgbẹrun Ahọn – By Charles Wesley , 1739

 

Emi ‘ba n’ẹgbẹrun ahọn,

Fún ìyìn Olugbala,

Ogo Ọlọrun Ọba mi

Ìṣẹgun ore Rẹ

 

 

Jesu tó sẹru wa d’ayọ

T’o mu banujẹ tan

Orin ni l’eti ẹlẹsẹ

Iye at’ilera

 

 

O ṣẹgun agbára ẹsẹ

O da ondè silẹ,

Ẹjẹ Rẹ le w’ẹleri mọ,

Ẹjẹ rẹ ṣeun fún mi.

 

 

O sọrọ, oku gbohun Rẹ,

O gba ẹmi títún,

Onirobinujẹ y’ayọ,

Òtòṣì sí gbagbọ.

 

 

Odi, ẹ kọrin iyin rẹ,

Adití, gbohùn Rẹ;

Afọju, Olugbala dé,

Ayarọ, fo f’ayọ

 

 

Bàbá mi at’Ọlọrun mi,

Fún mi ni ‘ranwọ Rẹ;

Ki nle ro ka gbogbo ayé,

Ọla orukọ Rẹ. Amin.

 

 

English Version

 

Oh, for a thousand tongues to sing
My great Redeemer’s praise,
The glories of my God and king,
The triumphs of His grace!

 

My gracious Master and my God,
Assist me to proclaim,
To spread through all the earth abroad,
The honors of Thy name.

 

Jesus! the name that charms our fears,
That bids our sorrows cease—
’Tis music in the sinner’s ears,
’Tis life, and health, and peace.

 

He breaks the pow’r of canceled sin,
He sets the pris’ner free;
His blood can make the foulest clean,
His blood availed for me.

 

He speaks, and, list’ning to His voice,
New life the dead receive,
The mournful, broken hearts rejoice,
The humble poor believe.

 

Glory to God, and praise and love
Be ever, ever giv’n
By saints below and saints above,
The church in earth and heav’n

Leave a Reply